Control Systems and Computers, N1, 2020, Стаття 1

https://doi.org/10.15407/csc.2020.01.003

Петрушенко А.М. Принцип мікропрограмного керування та автоматизація проектування операційних пристроїв. I. Control Systems and Computers. 2020. № 2. C. 3-22.

УДК 681.3.006

А.М. ПЕТРУШЕНКО, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 03022, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4Д, факультет комп’ютерних наук та кібернетики, anatoly@mytaskhelper.com

 ПРИНЦИП МІКРОПРОГРАМНОГО КЕРУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ. I

 Розглядається один із можливих підходів до вирішення на базі принципу мікропрограмного керування проблеми комплексної – від постановки задачі до отримання ескізу друкованої плати – автоматизації процесу розробки операційних пристроїв. Підхід демонструється на прикладі синтезу в діалоговій трансформаційній машині – інструментарії алгебро-граматичних методів подання знань у різноманітних предметних областях – керуючого автомату операційного пристрою, що реалізує операцію додавання.

Завантажити повний текст! (українською)

Ключові слова: принцип мікропрограмного керування, дискретний перетворювач інформації, операційний пристрій, алгебра алгоритмів, алгебро-граматичний метод подання знань, діалогова трансформаційна машина.

Надійшла 16.10.2019